تبلیغات
وبلاگicon

پایگاه جامع اینترنتی بیان - معمای سوره های قرآن
 • پایگاه جامع اینترنتی بیان
  فراگیری احکام از نظر قرآن و سنت و از دیدگاه علما و مراجع دارای ضرورت و اهمیت خاصی است که در این بین ما به یادگیری معماهای سوره های قرآنی می پردازیم.


  معماهای سوره ها

  1 . چند سوره با الحمدلله شروع می شود؟
  2 . كدام سوره به مادر قرآن معروف است؟
  3 . كدام سوره قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟
  4 . نام چه تعداد از سوره‌های قرآن یك حرفی است؟
  5 . سوره‌ای كه همنام یكی از فروع دین است چه نام دارد؟
  6 . چند سوره با اِنّا شروع می‌شود؟
  7 . كدام سوره به سوره  امام حسین علیه السلام  معروف است؟
  8 . سوره‌ای كه تعداد آیاتش برابر با تعداد  چهارده معصوم علیه السلام  می‌باشد چه نام دارد؟
  9 . كدام سوره همنام یكی از شهرهای ایران است؟
  10 . سوره‌هایی كه به مسبّحات مشهور هستند كدامند؟
  11 . چه تعداد از سوره‌های قرآن مكی و چه تعداد از آن‌ها مدنی هستند؟
  12 . كدامیك از سوره‌های قرآن همنام قبیله پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم  است؟
  13 . كدام سوره به قلب قرآن معروف است؟
  14 . سور‌ه‌ای كه پنج بار كلمه الله در آن آمده است چه نام دارد؟
  15 . كدام سوره قرآن كریم است كه غیر از (بسم الله الرحمن الرحیم) حرف میم در آن به كار نرفته است؟
  16 . چه تعداد از سوره‌های قرآن با اٍذا‌ شروع می‌شود؟
  17 . كدام سوره به نسب نامه خداوند مشهور است؟
  18 . سوره‌هایی كه به عزائم مشهور هستند كدامند؟
  19 . كدام سوره همنام یكی از دانشمندان است؟
  20 . سوره‌ای كه غیر از بسم الله الرحمن الرحیم تنها یك كسره در آن به كار برده شده است چه نام دارد؟
  21 . كدام سوره تعداد آیاتش برابر با تعداد ركعات نمازهای یومیه است؟
  22 . چه تعداد از سوره‌های قرآن اول اسمشان حرف الف می‌باشد؟
  23 . چند سوره با یا ایها النبی آغاز می‌شود؟
  24 . سوره‌هایی كه حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلّم فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر كردند كدامند؟
  25 . كدامیك از سوره‌های قرآن همنام یكی از جنگ‌های پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم است؟
  26 . در كدام سوره ماجرای هلاكت‌بار فرعون و یارانش بیان شده است؟
  27 . كدام سوره قرآن همنام یكی از فلزات است؟
  28 . چه تعداد از سوره‌های قرآن سجده واجب دارد؟
  29 . كدامیك از سوره‌های قرآن همنام یكی از اصول دین است؟
  30 . تعداد كلمات كدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام  می‌باشد؟
  31 . نام چه تعداد از سوره‌های قرآن اول اسمشان حرف میم می‌باشد؟
  32 . كدامیك از سوره‌های قرآن به زبان بندگان نازل شده است؟
  33 . كدام سوره است كه در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟
  34 . كدام سوره است كه قرآن كریم در آن خلاصه شده است؟
  35 . كدام سورة قرآن بسم الله الرحمن الرحیم ندارد؟
  36 . كدام سوره به عروس قرآن معروف است؟
  37 . سوره‌هایی كه به حامدات معروفند چه نام دارند؟
  38 . كدام سوره است كه معادل یك سوم قرآن است؟
  39 . چند یك از سوره‌های قرآن با صیغه قسم شروع می‌شود؟
  40 . نام چند یك از سوره‌ها نقطه ندارد؟
  41 . كدام یك از سوره‌های بزرگ قرآن به‌طور كامل یكجا نازل شده است؟
  42 . كدام سوره به ناقه صالح معروف است؟
  43 . سوره‌هایی كه به حوامیم معروفند چه نام دراند؟
  44 . چه تعداد از سوره‌های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام  می‌باشد؟
  45 . كدامیك از سوره‌های قرآن همنام یكی از روزهای هفته است؟
  46 . چه تعداد از سوره‌های كوچك قرآن یكجا نازل شده است؟
  47 . چند سوره قرآن با كلمه قل آغاز می‌شود؟
  48 . كدام سوره قرآن دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟
  49 . كدام سوره قرآن ده نام دارد؟
  50 . چه تعداد از سوره‌های قرآن با حروف مقطعه آغاز می‌شوند؟
  51 . كدام سوره دومرتبه بر پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم نازل شده است؟
  52 . كدام سوره با قسم شروع می‌شود و با حمد تمام می‌شود؟
  53 . كدام سوره به نام موجود زنده‌ای است كه با چشم دیده نمی‌شود؟
  54 . كدام سوره است كه هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش كلمه الله آمده است؟
  55 . سوره‌ای را نام ببرید كه نام یكی از میوه‌هاست؟
  56 . چه تعدا از سوره‌های قرآن تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج‌تن آل عبا ـ علیهم السلام است؟
  57 . كدامیك از سوره‌ها با دعا ختم می‌شود؟
  58 . كدام سوره است كه یك دوازدهم قرآن را در خود جای داده است؟
  59 . كدامیك از سوره‌های قرآن همنام یكی از كشورها است؟
  60 . در كدام سوره افراد عیب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟
  61 . كدام سوره قرآن است كه در تمام آیاتش كلمه الله آمده است؟
  62 . كدام سوره به ریحانة القرآن معروف است؟
  63 . كدام سوره قرآن است كه حرف فاء در آن نیست؟
  64 . در كدام سوره كلمه الله چهل بار آمده است؟
  65 . كدام سوره همنام یكی از اعیاد اسلامی است؟
  66 . كدام سوره دوجزء و نیم كل قرآن را در خود جای داده است؟
  67 . در سوره تكویر كلمه اِذا چند بار تكرار شده است؟
  68 . كدام سوره قرآن است كه اولش ستایش، وسطش اخلاص و آخرش نیایش است؟
  69 . چند سوره با الر شروع می‌شوند؟
  70 . كدام سوره است كه آن را سوره حبیب نجار نیز می‌نامند؟
  71 . سوره‌هایی كه به نام قیامت هستند كدامند؟
  72 . سوره‌هایی كه به معوذتین معروفند چه نام دارند؟
  73 . در كدام سوره دو سجده مستحبی قرار دارد؟
  74 . نام دو سوره در قرآن است كه اگر برعكس بخوانیم به همان صورت خوانده می‌شود آن دو سوره كدامند؟
  75 . كدام سورة قرآن به المصابیح معروف است؟
  76 . سوره‌ای كه به ملائكه نیز منسوب است چه نام دارد؟
  77 . كدام سوره است كه خداوند از تمام نعمت‌های بهشتی در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ از حورالعین نام نبرده است؟
  78 . نام كدام سوره است كه اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین امام شیعیان می‌شود؟
  79 . كدام سوره است كه اگر نامش برعكس كنیم نام نوعی از سبزیجات می‌شود؟
  80 . نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداریم نام یكی دیگر از سوره‌های قرآن می‌شود؟
  81 . سوره‌هایی كه نام آنها از اولین كلمه همان سوره گرفته شده است كدامند؟
  82 . نام چند سوره را ببرید كه از صفات خداوند متعال باشند؟
  83 . نام كدام سوره قرآن است كه اگر حرف اولش را برداریم نام یكی از شهرهای عربستان می‌شود؟
  84 . چند سوره با كلمه الم آغاز می‌شوند؟
  85 . كدام سوره به السبع المثانی نیز معروف است؟
  86 . به كدام سوره العقود نیز گفته می‌‌شود؟
  87 . به كدام سوره موسی و فرعون هم می‌گویند؟
  88 . كدام سوره به فسطاط القرآن معروف است؟
  89 . چند سوره با تبارك الذی آغاز می‌شوند؟
  90 . سوره‌هایی را كه با ایها الذین آمنوا آغاز می‌شوند نام ببرید؟
  91 . یكی از نام‌های دیگر این سوره المضاجع می‌باشد این سوره چه نام دارد؟
  92 . سوره‌هایی كه با این آیه فسبح باسم ربك العظیم ختم می‌شوند كدامند؟
  93 . سوره‌های مدنی طی چند سال نازل شده‌اند؟
  94 . در كدام سورة قرآن كریم داستان فضیل عیاض بیان شده است؟
  95 . چند سوره با كلمه هل شروع می‌شوند؟
  96 . سوره‌هایی كه به طواسین معروفند كدامند؟
  97 . سوره‌هایی كه به زهروان معروفند كدامند؟
  98 . سوره‌های مكّی طی چند سال نازل شده‌اند؟
  99 . سوره‌هایی كه به عتاق معروفند كدامند؟
  100 . چه تعداد از سوره‌های قرآن با كلمه قد شروع می‌شوند؟
  101 . سوره‌ای كه درباره روزگار است چه نام دارد؟‌
  102 . كدام سوره قرآن منسوب به اولین پیشوای شیعیان امام علی ـ علیه السلام ـ است؟
  103 . سوره‌هایی را كه به نام زمان‌هایی از شب و روز هستند كدامند؟
  104 . كدام سوره به بنی اسرائیل منسوب است؟
  105 . چه تعداد از سوره‌های قرآن در جزء 30 قرار دارند؟
  106 . سوره‌هایی كه توصیه شده در نماز جمعه خوانده شوند چه نام دارند؟
  107 . سوره‌ای كه تمام آیاتش با حرف د ختم می‌شوند كدام است؟
  108 . نام دیگر كدام سوره قرآن النساء القصری یعنی (نساء كوتاه) می‌باشد؟
  109 . كدام سوره در شأن اهل‌بیت ـ علیه السلام ـ  نازل شده است؟
  110 . كدام سوره قرآن است كه تمام آیاتش با حرف ر ختم می‌شوند؟
  111 . در كدام سوره قرآن راجع به آفرینش انسان سخن به میان آمده است؟
  112 . در كدام سوره به اولین قبلة مسلمین (بیت المقدس) اشاره شده است؟
  113 . نام كدام یك از سوره‌های قرآن است كه اگر آن را برعكس كنیم یكی از واجبات نماز می‌شود؟
  114 . در كدام سوره قرآن نام پنج نوع عذاب الهی در یك خط آمده است؟
  115 . كدام سوره سورة اخلاق و ادب است؟
  116 . در كدام سوره حكم اسیران جنگی بیان شده است؟
  117 . در كدام سوره خداوند به پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ دستور قرائت و تلاوت قرآن را می‌دهد؟
  118 . چند سوره با طسم شروع می‌شوند؟
  119 . نام كدام سوره‌ها از دو حرف تشكیل شده‌اند؟
  120 . الدین نام دیگر كدام یك از سوره‌های قرآن است؟
  121 . در كدام سوره به قوانین مربوط به ازدواج اشاره شده است؟
  122 . نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس كنیم نام یك پرنده می‌شود؟
  123 . در كدام سوره قرآن به مطالعه در اسرار آفرینش سفارش شده است؟
  124 . چند سوره با تسبیح آغاز می‌شوند؟
  125 . داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در كدام سوره بیان شده است؟
  126 . قانون ارث در كدام سوره بیان شده است؟
  127 . نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداریم یكی از نام‌های پسران می‌شود؟
  128 . در كدام سوره به داستان شب تاریخی هجرت پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ از مكه به مدینه اشاره شده‌است؟
  129 . چند سوره با كلمه وَیْل شروع می‌شوند؟
  130 .در كدام سورة قرآن بیست و هفت صفت از صفات الهی ذكر شده است؟
  131 . در كدام سوره سرگذشت آدم ـ علیه السلام ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان بیان شده است؟
  132 . در كدام سوره به موضوع اطاعت از رهبری اشاره شده است؟
  133 . الانسان و الابرار نام‌های كدام سوره هستند؟
  134 . سوره‌ای كه تمام آیاتش با س ختم می‌شود كدام است؟
  135 . الغافر به كدام سوره گفته می‌شود؟
  136 . چند سوره با حروف الم شروع می‌شوند و این سوره‌ها كدامند؟
  137 . به كدام سوره تبارك نیز گفته می‌شود؟
  138 . در كدام سوره راجع به داستان جنگ بدر اشاره شده است؟
  139 . نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداریم نام یكی از فلزات می‌شود؟
  140 . چه تعداد از سوره‌های قرآن با كلمة یا ایها الناس شروع می‌‌شوند؟
  141 . القتال به كدام سوره اطلاق می‌شود؟
  142 . در كدام سوره به داستان قارون اشاره شده است؟
  143 . نام‌های دیگر سوره توبه كدامند؟
  144 . در كدام سورة قرآن خداوند متعال به پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ دستور داده‌اند كه از شرّ وسوسه‌گران به خدا پناه ببرد؟
  145 . الشریعه نام دیگر كدام سوره است؟
  146 . نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس بخوانیم به معنای قدرت و توان می‌شود؟
  147 . سوره‌ای كه تمام آیاتش با ی ختم می‌شود چه نام دارد؟
  148 . در كدام سوره قرآن به موضوع سجده كردن فرشتگان به آدم ـ علیه السلام ـ  اشاره شده است؟
  149 . اقتربت الساعه نام دیگر كدام سوره است؟
  150 . چه تعداد از سوره‌های قرآن با حم شروع می‌شوند؟
  151 . نام كدام سوره است كه اگر از آن طرف بخوانیم به معنی راز‌ می‌شود .
  152 . الباسقات نام دیگر كدام سوره است؟
  153 . چند سوره با كلمه اقْتَرَبَ شروع می‌شوند؟

  پاسخ‎ ها

  1 . پنج سوره با الحمد الله شروع می‌شود . 1 . حمد، 2 . انعام، 3 . كهف، 4 . سبأ، 5 . فاطر .
  2 . سوره حمد به مادر قرآن معروف است .
  3 . سوره تكویر تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است .
  4 . نام سوره‌های ق، ص یك حرفی است .
  5 . سورة حج .
  6 . چهار سوره با انّا آغاز می‌شود: 1 . فتح، 2 . نوح، 3 .قدر، 4 . كوثر .
  7 . سوره فجر به سوره امام حسین ـ علیه السلام ـ معروف است .
  8 . سوره صف تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیه السلام ـ است .
  9 . سوره نور همنام شهرستان نور در استان مازندران است .
  10 . سوره‌های حدید، حشر، صف، جمعه،‌ تغابن و اعلی به مسبّحات مشهور هستند .
  11 . 86 سوره مكی و 28 سوره مدنی است . 
  12 . سوره قریش همنام قبیله حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ است .
  13 . سوره یس به قلب قرآن معروف است . 
  14 . در سوره حج پنج بار كلمه الله آمده است . 
  15 . در سوره كوثر به غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم نمی‌باشد .
  16 . سوره‌های واقعه، منافقون،‌ تكویر، انفطار، انشقاق، نصر و زلزال با اذا شروع می‌شوند .
  17 . سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است .
  18 . سوره‌های سجده، فصلت، نجم و علق به (عزائم) مشهور هستند .
  19 . سوره لقمان .
  20 . سوره‌ای كه غیر از بسم الله الرحمن الرحیم تنها یك كسره در آن به كاربرده شده است سوره توحید است .
  21 . سوره طارق تعداد آیاتش برابر با تعداد ركعات نمازهای یومیه است .
  22 . چهارده سوره است كه اول اسمشان حرف الف می‌باشد: 1 . آل عمران، 2 . احزاب، 3 . اخلاص، 4 . اعراف، 5 . اعلی، 6 . انفال، 7 . انبیاء، 8 . انعام، 9 . انشقاق، 10 . احقاف، 11 . اسرائیل، 12 . ابراهیم، 13 . انشراح، 14 . انفطار .
  23 . سه سوره با ایها النبی شورع می‌شوند: 1 . احزاب، 2 . طلاق، 3 . تحریم .
  24 . سوره‌هایی كه حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پیر كردند سوره‌های هود، واقعه، مرسلات و نبأ می‌باشد .
  25 . سوره احزاب همنام یكی از جنگ‌های حضرت رسول اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ می‌باشد .
  26 . ماجرای فرعون و یارانش در سوره یونس بیان شده است . 
  27 . سوره حدید به معنای آهن است .
  28 . سوره‌های سجده، فصلت نجم و علق سجده واجب دارند . 
  29 . سوره توحید همنام یكی از اصول دین می‌باشد . 
  30 . تعداد كلمات سوره العصر برابر با تعداد چهارده معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد .
  31 . پانزده سوره قرآن اول اسم‌شان حرف میم می‌باشد . 1 . مائده، 2 . مدثر، 3 . منافقون، 4 . مؤمن، 5 . مطففین، 6 .مرسلات، 7 . معارج، 8 . مجادله، 9 . مؤمنون، 10 . ماعون، 11 . مریم، 12 . محمّد، 13 . ملك، 14 . ممتحنه، 15 . مزمّل .
  32 . سوره حمد به زبان بندگان نازل شده است .
  33 . سوره تین . 
  34 . قرآن كریم در سوره حمد خلاصه شده است .
  35 . سوره توبه 
  36 . سوره الرحمن به عروس قرآن معروف است . 
  37 . سوره‌های انعام، فاتحة الكتاب، كهف، سبأ و فاطر‌ به حامدات مشهور هستند .
  38 . سوره توحیدمعادل یك سوم قرآن است .
  39 . سوره‌های عصر، عادیات، ‌تین، ضحی، شمس، بلد، ‌فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قیامت، ‌نجم، طور، ذاریات، صافات، ن، ص، ق و لیل .
  40 . اسامی سوره‌های بی‌نقطه عبارتند از حمد،‌ رعد،‌ طور، روم و مسد .
  41 . سوره مرسلات به صورت یكجا و كامل نازل شده است .
  42 . سوره شمس به ناقه صالح معروف است .
  43 . سوره‌های زخرف، حم، ‌المؤمن، سجده، ‌حمعسق، احقاف، جاثیه و دخان به حوامیم مشهور هستند .
  44 . سوره‌های طلاق و تحریم تعداد آیاتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می‌باشد .
  45 . سوره جمعه .
  46 . سوره‌های كوثر، نصر،‌ لهب و اخلاص به صورت كامل و یكجا نازل شده‌اند .
  47 . پنج سوره با كلمه قل آغاز می‌شوند: جن، كافرون، اخلاص، فلق، ناس .
  48 . سوره نمل دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد .
  49 . سوره حمد . 
  50 . تعداد 29 سوره قرآن با حروف مقطعه آغاز می‌شوند .
  51 . سوره حمد دو مرتبه بر پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده یك بار در مدینه و یك بار در مكه .
  52 . سوره صافات با قسم شروع شده و با حمد تمام می‌شود .
  53 . سوره جن .
  54 . سوره زمر هم در آیه اولش و هم در آیه آخرش كلمه الله آمده است .
  55 . سوره‌ای كه به نام یكی از میوه‌ها است سوره تین است . 
  56 . چهار سوره تعداد آیاتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ علیهم السلام ـ است: 1 . فلق، 2 . لهب، 3 . فیل، 4 . قدر .
  57 . سوره بقره با دعا ختم می‌شود .
  58 . سوره‌ای كه یك دوازدهم قرآن را در خود جای داده است سوره بقره است .
  59 . سوره روم همنام یك كشور است . 
  60 . در سوره همزه از افراد عیب‌جو انتقاد شده است . 
  61 . كلمه الله در تمام آیات سورة مجادله، آمده است .
  62 . سوره یس به ریحانة القرآن معروف است . 
  63 . سوره حمد . 
  64 . در سوره مجادله چهل بار كلمه الله ذكر شده است . 
  65 . سوره جمعه .
  66 . سوره بقره دو جزء و نیم كل قرآن را در خود جای داده است .
  67 . در سوره تكویر كلمه اذا 12 بار آمده است .
  68 . سوره حمد . 
  69 . سوره‌های یونس، هود، یوسف،‌ ابراهیم و حجر .
  70 . سوره‌ای كه آن را حبیب نجار می‌نامند سوره یس است .
  71 . سوره‌های رعد، ‌قیامه، واقعه، قارعه، ‌نبأ، زلزال، جاثیه، ‌تغابن و حشر .
  72 . سوره‌های فلق و ناس به (معوذتین) معروفند .
  73 . سوره‌ حج دو سجده مستحبی دارد .
  74 . سوره‌های لیل و تبت .
  75 . سوره فصلت به المصابیح نیز معروف است .
  76 . سوره فاطر به ملائكه منسوب است . 
  77 . سوره انسان .
  78 . سوره اعلی كه اگر حرف اول آن الف را برداریم می‌شود علی .
  79 . سوره ملك .  80 . سوره محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم  كه اگر حرف اولش را برداریم می‌شود حمد .
  81 . سوره‌های تبت، لیل،‌ شمس، عصر، قارعه، عبس و  . . . . 
  82 . سوره‌های فاطر، نور، رحمن، اعلی و  . . . از صفات خداوند می‌باشد .
  83 . سوره سجده اگر حرف اولش را برداریم می‌شود جده . 
  84 . سوره‌های انشراح و فیل با كلمه (اَلَم) شروع می‌شوند .
  85 . سوره حمد به سوره المثانی معروف است .
  86 . سوره مائده .
  87 . به سوره قصص (موسی و فرعون) هم می‌گویند .
  88 . سوره بقره به (فسطاط القرآن) معروف است . 
  89 . سوره‌های فرقان و ملك با (تبارك الذی) آغاز می‌شوند . 
  90 . سوره‌های ممتحنه، حجرات و مائده با یا ایها الذین آمنوا آغاز می‌شوند .
  91 . المضاجع نام دیگر سوره سجده است .
  92 . سوره‌های حاقه واقعهبا آیة (فسبح باسم ربك العظیم) ختم می‌شوند .
  93 . سوره‌های مدنی طی 10 سال نازل شدند .
  94 . داستان ( فضیل عیاض) در سوره حدید آیه 17 آمده است .
  95 . سوره‌های دهر و غاشیهبا كلمه (هل) شروع می‌شوند .
  96 . سوره‌های شعرا، نمل و قصص به (طواسین) معروفند .
  97 . سوره‌های بقره و آل عمران به (زهروان) معروف هستند .
  98 . سوره‌های مكی طی 13 سال نازل شده‌اند . 
  99 . سوره‌های اسری، ‌كهف، ‌مریم، طه و انبیاء به (عتاق) معروفند .
  100 .سوره‌های مجادله و مؤمنون با كلمه (قد) شروع می‌شوند . 
  101 .سوره‌ای كه در باره روزگار است سوره دهر است .
  102 .سوره عادیات منسوب به ( حضرت علی ـ علیه السلام ـ ) است .
  103 .سوره‌های فلق به معنای (صبح)، لیل به معنای (شب) و فجر به معنای (سپیده‌دم) .
  104 .سوره اسری به (بنی اسرائیل) نیز معروف است .
  105 .دقیقا 37 سوره قرآن در جزء 30 قرار دارند .
  106 .سوره هایی كه توصیه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: منافقون و جمعه .
  107 .سوره‌ای كه تمام آیاتش با حرف د تمام می‌شود (اخلاص) است .
  108 .سوره‌ای كه به نساء كوتاه نیز معروف است طلاق می ‌باشد .
  109 .سوره‌ای كه در شأن اهل البیت ـ علیهم السلام ـ  نازل شده است سوره دهر است
  110 .سوره‌ای كه تمام آیاتش با حرفر ختم می‌شوند كوثر می‌باشد .
  111 .در سوره حجرآیه 26 راجع به (آفرینش انسان) اشاره شده است .
  112 .راجع به اولین (قبلة مسلمین) در سوره اسراء اشاره شده است . 
  113 .سوره تین كه بر عكس آن می‌شود نیت .
  114 .سوره اعراف آیه 133 . 
  115 .سوره حجرات سورة اخلاق و ادب است .
  116 .حكم اسیران جنگی در سوره نساء بیان شده است . 
  117 .سوره علق . 
  118 .سوره‌های قصص و شعراء با طسم آغاز می‌شوند .
  119 .نام سوره‌های حج، طه، یس، صفّ،‌ جنّ و عمّ از دو حرف تشكیل شده است . 
  120 .سوره ماعون .
  121 .در سورة نساء (قوانین ازدواج) اشاره شده است .
  122 .سوره مورد نظر سوره روم می‌باشد كه بر عكس آن می‌شود مور .
  123 .سوره حجر .  124 .سوره‌هایی كه با تسبیح شروع می‌شوند عبارتند از: اسری، اعلی، جمعه،‌ تغابن، صف، ‌حدید و حشر .
  125 .این داستان در سوره طه بیان شده است .
  126 .(قانون ارث) در سوره نساء بیان شده است .
  127 .سوره مورد نظر توحید می‌باشد كه اگر حرف اولش را برداریم می‌شود وحید .
  128 .سوره انفال .
  129 .سوره‌های مطففین و همزه با كلمه ویل آغاز می‌شوند .
  130 .در سوره حدید (بیست و هفت صفت از صفات الهی) بیان شده است . 
  131 .سوره طه .
  132 .سوره نساء .
  133 .سوره دهر .
  134 .سوره ناس تمام آیاتش با (س) ختم می‌شود . 
  135 .به سوره مؤمن (الغافر) نیز گفته می‌شود .
  136 .سوره‌های بقره، عنكبوت، آل عمران،‌ روم،‌ لقمان و سجده . 
  137 .به سوره ملك تبارك هم گفته می‌شود . 
  138 .در سوره انفال راجع به جنگ بدر اشار شده است . 
  139 .سوره مورد نظر سوره شمس می‌باشد كه اگر حرف اول آن را برداریم می‌شود مس .
  140 .سوره‌های نساء و حج با كلمة یا ایها الناس آغاز می‌شود .
  141 .به سوره محمد (القتال) اطلاق می‌شود .
  142 .در سوره قصص به داستان قارون اشاره شده است .
  143 .نام‌های دیگر این سوره عبارتند از: العذاب،‌ الفاضحه، البحوث، الحافره، برائه و  . . . .
  144 .سوره ناس .
  145 .الشریعه نام دیگر سوره جاثیه است .
  146 .سوره مورد نظر قمر می‌باشد كه برعكس آن می‌شود رمق . 
  147 .سوره لیل تمام آیاتش با حرف ی ختم می‌شود . 
  148 .در سوره ص به این موضوع اشاره شده است .
  149 .سوره قمر .
  150 .سوره‌های مؤمن،‌ فصلت، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف با حم شروع می‌شوند .
  151 .سوره مورد نظر زمر می‌باشد كه برعكس آن می‌شود رمز . 
  152 .الباسقات نام دیگر سورة ق می‌باشد .
  153 .سوره‌های قمر و انبیاء .


   برای دریافت این فایل به صورت PDF اینجا را کلیک کنید


  پایگاه جامع اینترنتی بیان

  موضوع مطلب : مباحث قرآنی

  نویسنده: سعید قدیمی | یکشنبه هفدهم تیر 1397 ساعت 03:11 ب.ظ

 • درباره سایت

  پایگاه جامع اینترنتی بیان
  با تجربه چندین ساله در وبلاگ نویسی
  به امید خدا دوباره شروع به فعالیت کردم
  تا این بار هم بتونم در زمینه وبلاگ نویسی
  هم مسیر خوبی برای ارزشی نویسان
  همفکر خوبی برای عمومی نویسان
  در این راه بی پایان باشم . انشالله
  برای ارتباط با من با آیدی زیر تماس بگیرید
  https://t.me/BestTechnician

  تماس با ما پست الکترونیک صفحه اول